کیف لوازم آرایش ویکتوریا سکرت طرح راه راه – بزرگ

۵۵۵,۰۰۰ تومان
 • طرحی پرطرفدار
 • 3 لایه (یک لایه آستر داخلی, یک لایه پارچه ترک میانی و لایه رو پی وی سی)
 • ضد آب
 • قابل استفاده نگهداری لوازم آرایش ، لوازم بهداشتی ، شخصی و …
 • سایز بزرگ و مناسب حمل در سفر ویا محل کار
 • به سادگی میتوان سطح کیف را با یک پارچه نم دار پاک کرد
 • فوق العاده با کیفیت
 • ساخت چین
 • طرح مشابه کیف اصلی است !! (اصلی برند ویکتوریا سکرت نمیباشد)

کیف لوازم آرایش طرح ویکتوریا سکرت – متوسط

۲۶۵,۰۰۰ تومان
 • طرحی پرطرفدار
 • 3 لایه (یک لایه آستر داخلی, یک لایه پارچه ترک میانی و لایه رو پی وی سی)
 • ضد آب
 • قابل استفاده نگهداری لوازم آرایش ، لوازم بهداشتی ، شخصی و …
 • سایز متوسط و مناسب حمل در کیف دستی
 • به سادگی میتوان سطح کیف را با یک پارچه نم دار پاک کرد
 • فوق العاده با کیفیت
 • ساخت چین
 • طرح مشابه کیف اصلی است !! (اصلی برند ویکتوریا سکرت نمیباشد)

کیف لوازم آرایش طرح ویکتوریا سکرت – متوسط

۲۶۵,۰۰۰ تومان
 • طرحی پرطرفدار
 • 3 لایه (یک لایه آستر داخلی, یک لایه پارچه ترک میانی و لایه رو پی وی سی)
 • ضد آب
 • قابل استفاده نگهداری لوازم آرایش ، لوازم بهداشتی ، شخصی و …
 • سایز متوسط و مناسب حمل در کیف دستی
 • به سادگی میتوان سطح کیف را با یک پارچه نم دار پاک کرد
 • فوق العاده با کیفیت
 • ساخت چین
 • طرح مشابه کیف اصلی است !! (اصلی برند ویکتوریا سکرت نمیباشد)

کیف لوازم آرایش ویکتوریا سکرت طرح گل – بزرگ

۵۵۵,۰۰۰ تومان
 • طرحی پرطرفدار
 • 3 لایه (یک لایه آستر داخلی, یک لایه پارچه ترک میانی و لایه رو پی وی سی)
 • ضد آب
 • قابل استفاده نگهداری لوازم آرایش ، لوازم بهداشتی ، شخصی و …
 • سایز بزرگ و مناسب حمل در سفر ویا محل کار
 • به سادگی میتوان سطح کیف را با یک پارچه نم دار پاک کرد
 • فوق العاده با کیفیت
 • ساخت چین
 • طرح مشابه کیف اصلی است !! (اصلی برند ویکتوریا سکرت نمیباشد)

کیف لوازم آرایش طرح ویکتوریا سکرت – متوسط

۲۷۰,۰۰۰ تومان
 • طرحی پرطرفدار
 • 3 لایه (یک لایه آستر داخلی, یک لایه پارچه ترک میانی و لایه رو پی وی سی)
 • ضد آب
 • قابل استفاده نگهداری لوازم آرایش ، لوازم بهداشتی ، شخصی و …
 • سایز متوسط و مناسب حمل در کیف دستی
 • به سادگی میتوان سطح کیف را با یک پارچه نم دار پاک کرد
 • فوق العاده با کیفیت
 • ساخت چین
 • طرح مشابه کیف اصلی است !! (اصلی برند ویکتوریا سکرت نمیباشد)

کیف لوازم آرایش طرح ویکتوریا سکرت – جا مدادی

۲۲۷,۰۰۰ تومان
 • طرحی پرطرفدار
 • 3 لایه (یک لایه آستر داخلی, یک لایه پارچه ترک میانی و لایه رو پی وی سی)
 • ضد آب
 • قابل استفاده نگهداری لوازم آرایش ، لوازم بهداشتی ، شخصی و …
 • سایز کوچک و مناسب حمل در کیف دستی
 • به سادگی میتوان سطح کیف را با یک پارچه نم دار پاک کرد
 • فوق العاده با کیفیت
 • ساخت چین
 • طرح مشابه کیف اصلی است !! (اصلی برند ویکتوریا سکرت نمیباشد)

کیف لوازم آرایش طرح ویکتوریا سکرت – متوسط

۲۷۰,۰۰۰ تومان
 • طرحی پرطرفدار
 • 3 لایه (یک لایه آستر داخلی, یک لایه پارچه ترک میانی و لایه رو پی وی سی)
 • ضد آب
 • قابل استفاده نگهداری لوازم آرایش ، لوازم بهداشتی ، شخصی و …
 • سایز متوسط و مناسب حمل در کیف دستی
 • به سادگی میتوان سطح کیف را با یک پارچه نم دار پاک کرد
 • فوق العاده با کیفیت
 • ساخت چین
 • طرح مشابه کیف اصلی است !! (اصلی برند ویکتوریا سکرت نمیباشد)

کیف لوازم آرایش طرح ویکتوریا سکرت – متوسط

۲۶۵,۰۰۰ تومان
 • طرحی پرطرفدار
 • 3 لایه (یک لایه آستر داخلی, یک لایه پارچه ترک میانی و لایه رو پی وی سی)
 • ضد آب
 • قابل استفاده نگهداری لوازم آرایش ، لوازم بهداشتی ، شخصی و …
 • سایز متوسط و مناسب حمل در کیف دستی
 • به سادگی میتوان سطح کیف را با یک پارچه نم دار پاک کرد
 • فوق العاده با کیفیت
 • ساخت چین
 • طرح مشابه کیف اصلی است !! (اصلی برند ویکتوریا سکرت نمیباشد)

کیف لوازم آرایش طرح ویکتوریا سکرت – جا مدادی

۲۲۷,۰۰۰ تومان
 • طرحی پرطرفدار
 • 3 لایه (یک لایه آستر داخلی, یک لایه پارچه ترک میانی و لایه رو پی وی سی)
 • ضد آب
 • قابل استفاده نگهداری لوازم آرایش ، لوازم بهداشتی ، شخصی و …
 • سایز کوچک و مناسب حمل در کیف دستی
 • به سادگی میتوان سطح کیف را با یک پارچه نم دار پاک کرد
 • فوق العاده با کیفیت
 • ساخت چین
 • طرح مشابه کیف اصلی است !! (اصلی برند ویکتوریا سکرت نمیباشد)

کیف لوازم آرایش طرح ویکتوریا سکرت – متوسط

۲۷۰,۰۰۰ تومان
 • طرحی پرطرفدار
 • 3 لایه (یک لایه آستر داخلی, یک لایه پارچه ترک میانی و لایه رو پی وی سی)
 • ضد آب
 • قابل استفاده نگهداری لوازم آرایش ، لوازم بهداشتی ، شخصی و …
 • سایز متوسط و مناسب حمل در کیف دستی
 • به سادگی میتوان سطح کیف را با یک پارچه نم دار پاک کرد
 • فوق العاده با کیفیت
 • ساخت چین
 • طرح مشابه کیف اصلی است !! (اصلی برند ویکتوریا سکرت نمیباشد)

کیف لوازم آرایش طرح ویکتوریا سکرت

۲۶۵,۰۰۰ تومان
 • طرحی پرطرفدار
 • 3 لایه (یک لایه آستر داخلی, یک لایه پارچه ترک میانی و لایه رو پی وی سی)
 • ضد آب
 • قابل استفاده نگهداری لوازم آرایش ، لوازم بهداشتی ، شخصی و ...
 • سایز متوسط و مناسب حمل در کیف دستی
 • به سادگی میتوان سطح کیف را با یک پارچه نم دار پاک کرد
 • فوق العاده با کیفیت
 • ساخت چین
 • طرح مشابه کیف اصلی است !! (اصلی برند ویکتوریا سکرت نمیباشد)

کیف لوازم آرایش طرح ویکتوریا سکرت – بزرگ

۵۵۵,۰۰۰ تومان
 • طرحی پرطرفدار
 • 3 لایه (یک لایه آستر داخلی, یک لایه پارچه ترک میانی و لایه رو پی وی سی)
 • ضد آب
 • قابل استفاده نگهداری لوازم آرایش ، لوازم بهداشتی ، شخصی و …
 • سایز بزرگ و مناسب حمل در سفر ویا محل کار
 • به سادگی میتوان سطح کیف را با یک پارچه نم دار پاک کرد
 • فوق العاده با کیفیت
 • ساخت چین
 • طرح مشابه کیف اصلی است !! (اصلی برند ویکتوریا سکرت نمیباشد)

در هنگام خرید کیف و لوازم آرایشی، باید به چند نکته توجه کنید.

در اینجا چند نکته وجود دارد:

اندازه: به این فکر کنید که چقدر لوازم آرایش با خود حمل می کنید و کیف را بر این اساس انتخاب کنید. اگر فقط چند مورد ضروری را حمل می کنید، به یک کیف کوچک و جمع و جور نیاز دارید. اما اگر مجموعه لوازم آرایش گسترده تری دارید، به یک کیف بزرگتر نیاز دارید.

سازمان: کیف لوازم آرایشی با جیب ها و محفظه های متعدد را انتخاب کنید تا بتوانید لوازم آرایش خود را سازماندهی کنید. این امر پیدا کردن آنچه نیاز دارید را در هنگام حرکت آسان تر می کند.
مواد: کیف لوازم آرایشی را از موادی بادوام و ضد آب انتخاب کنید. این امر به محافظت از لوازم آرایش شما در برابر آسیب و نشت کمک می کند.
سبک: کیف لوازم آرایشی را انتخاب کنید که با سبک شخصی شما مطابقت داشته باشد. کیف های لوازم آرایشی در رنگ ها، طرح ها و مواد مختلف موجود است. بنابراین، می توانید یکی را پیدا کنید که شخصیت شما را منعکس کند.

کیف لوازم آرایش

در اینجا چند برند محبوب کیف لوازم آرایشی وجود دارد:

BeGlam: BeGlam یک برند محبوب است که کیف های لوازم آرایشی مقرون به صرفه و شیک را ارائه می دهد. کیف های آنها از مواد با کیفیت ساخته شده اند و دارای جیب ها و محفظه های متعددی برای سازماندهی لوازم آرایش شما هستند.

BH Cosmetics: BH Cosmetics یک برند دیگر است که به دلیل کیف های لوازم آرایشی با کیفیت بالا شناخته شده است. کیف های آنها از مواد بادوام ساخته شده اند و دارای ویژگی های مفیدی مانند جداکننده های قابل تنظیم و آینه هستند.

Sephora: Sephora یک خرده‌فروش لوازم آرایشی است که کیف‌های لوازم آرایشی طیف گسترده‌ای را ارائه می‌دهد. از برندهای مقرون به صرفه گرفته تا برندهای طراح. آنها همچنین کیف های لوازم آرایشی با برچسب خصوصی خود را دارند.

Travelpro: Travelpro یک برند است که به دلیل کیف های مسافرتی با کیفیت بالا شناخته شده است. آنها همچنین کیف های لوازم آرایشی را ارائه می دهند که برای مسافرت ایده آل است. کیف های آنها بادوام و جادار هستند و دارای ویژگی هایی مانند بند شانه قابل تنظیم و چرخ هستند.

هنگام انتخاب کیف لوازم آرایشی، مهم است که بودجه، نیازها و ترجیحات خود را در نظر بگیرید. با گزینه های متنوع موجود، مطمئناً کیفی را پیدا خواهید کرد که برای شما مناسب باشد.

کیف لوازم آرایش

در اینجا چند نکته اضافی برای نگهداری از کیف لوازم آرایشیتان وجود دارد:

آن را تمیز نگه دارید: کیف لوازم آرایشی خود را به طور مرتب با یک پارچه مرطوب تمیز کنید. این کار به از بین بردن کثیفی و آرایش کمک می کند و از ایجاد کپک جلوگیری می کند.
آن را خشک نگه دارید: کیف لوازم آرایشی خود را در مکانی خشک و خنک نگهداری کنید. این امر به جلوگیری از رشد کپک و کپک کمک می کند.
آن را پر نکنید: کیف لوازم آرایش خود را بیش از حد پر نکنید. این می تواند باعث شود کشش یابد و پاره شود.
آن را با ملایمت با خود حمل کنید: با کیف لوازم آرایشی خود با ملایمت رفتار کنید. آن را بیش از حد بارگذاری نکنید و آن را با خود نکشید.
با دنبال کردن این نکات، می توانید کیف لوازم آرایشی خود را برای سال های آینده در شرایط خوبی نگه دارید.