نمایش یک نتیجه

پودر تثبیت کننده(فیکس) آرایش لورامرسیر تولید محدود به همراه پد

۷۴۰,۰۰۰ تومان
به همراه puff(پد) تولید محدود اين پودر در خطوط و منافذ پوست شما جا باقي نميماند و حالت كيكي ايجاد نميكند اویل فیری بدون کمودو دارای تست پزشکی