اکسیدان 9% مارال 150 میلی لیتری

۹,۰۰۰ تومان
  • حاوی روغن بادام
  • جلوگیری از خشکی و شکنندگی مو
  • جلوگیری از جذب  uv
  • تقویت مو
  • انقضا : 2 سال دیگر

اکسیدان 6% مارال 150 میلی لیتری

۹,۰۰۰ تومان
  • حاوی روغن بادام
  • جلوگیری از خشکی و شکنندگی مو
  • جلوگیری از جذب  uv
  • تقویت مو
  • انقضا : 1401